Quotes from the Writings of Nichiren

Daily quotes from the Writings of Nichiren Vol. 1 & 2

Archive for the month “November, 2013”

To my Friends by Daisaku Ikeda

November 30, 2013

–TO MY FRIENDS–

When we inspire and encourage the

young people of the Future Division(*),

we are blazing a path to humanity’s

hope-filled future.

Let’s make united efforts within our

respective areas to foster capable

individuals for they are our treasures.

(*)Young people from 6 to 18 years old.

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–

未来部を励ますことは

人類の希望の明日を

切り開くことだ!

地域一体の取り組みで

宝の人材を育もう!

–WAGA TOMO NI OKURU–

MORAIBU O HAGEMASU KOTO WA

JINRUI NO KIBO NO ASU O

KIRI HIRAKU KOTO DA!

CHIIKI ITTAI NO TORI KUMI DE

TAKARA NO JINZAI O HAGUKUMO!

Advertisements

To my Friends by Daisaku Ikeda

November 29, 2013

–TO MY FRIENDS–
Remember:
“Even more valuable than reason
and documentary proof is the
proof of actual fact.”(*)
Let’s play out a victorious drama
of human revolution in our
families and in society.
This will spread trust among
those around you.

(*)”Three Tripitaka Masters Pray for Rain, WND 1, p. 599

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
 「道理証文よりも
 現証にはすぎず」
 家庭で
 社会で
 人間革命の勝利劇を!
 その姿に信頼が広がる。

–WAGA TOMO NI OKURU–
“DORI SHOMON YORI MO
GENSHO NI WA SUGIZU”
KATEI DE
SHAKAI DE
NINGEN KAKUMEI NO SHORI GEKI O!
SONO SUGATA NI SHINRAI GA HIROGARU.

To my Friends by Daisaku Ikeda

November 28, 2013

–TO MY FRIENDS–
The key to encouraging others is to
lend an earnest ear to their problems.
When they feel you empathize and
understand their situation, they will
be infused with a profound sense of
relief and assurance that becomes
a powerful and positive inspiration for
finding the way forward.

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
励ましの要諦は
 悩みをよく聴くことだ。
「分かってくれた!」
 その安心が前進への
 大きな力となる。

–WAGA TOMO NI OKURU–
HAGEMASHI NO YOTEI WA
NAYAMI O YOKU KIKU KOTO DA.
“WAKATTE KURETA!”
SONO ANSHIN GA ZENSHIN HE NO
OOKINA CHIKARA TO NARU.

To my Friends by Daisaku Ikeda

November 27, 2013

–TO MY FRIENDS–
The greatest victory is the one
you win over yourself.
Review your personal goals
and charge forth to accomplish
them with a challenging spirit!
Let’s spend every day creating value.

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
 最も偉大な勝利は
 自分に勝つことだ。
 わが目標を再確認し
 生き生きと挑みゆけ!
 価値ある一日一日を!

–WAGA TOMO NI OKURU–
MOTTOMO IDAI NA SHORI WA
JIBUN NI KATSUKOTO DA.
WAGA MOKUHYO O SAIKAKUNIN SHI
IKI-IKI TO IDOMI YUKE!
KACHI ARU ICHINICHI-ICHINICHI O!

To my Friends by Daisaku Ikeda

November 26, 2013

–TO MY FRIENDS–
To the young educators who are
striving and praying with all their
might for the happiness of the
younger generation–tomorrow’s treasures–
Every day is an earnest battle.
Manifest your compassionate heart
with strong prayer.
You, yourself, must shine like the sun.

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
 未来の宝の幸福を願い
 奮闘する若き教育者よ。
 毎日が真剣勝負だ。
 強き祈りで慈愛の心を!
 自身が太陽と光れ

–WAGA TOMO NI OKURU–
MIRAI NO TAKARA NO KOFUKU O NEGAI
FUNTO SURU WAKAKI KYOIKU-SHA YO.
MAINICHI GA SHINKEN SHOBU DA.
TSUYOKI INORI DE JIAI NO KOKORO O!
JISHIN GA TAIYO TO HIKARE

To my Friends by Daisaku Ikeda

November 25, 2013

–WORDS OF THE WEEK–
Life is a battle.
Our goals should be clear cut
and our prayers, concrete.
Let’s succeed in winning today,
chanting daimoku to fulfill
our great vow for kosen-rufu.

–TO MY FRIENDS–
Our planning meetings are the driving force
for kosen-rufu of our communities.
Let’s rally together our wisdom and advance
for the sake of the flourishing of our towns
and cities and the happiness and victory
of the people!

Translation of “Words of the Week” and “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–今週の言葉–
人生は戦いだ。
 目標を明確に!
 祈りは具体的に!
 誓願の題目で
 きょうも勝ち開け!

–わが友に贈る–
地域広布の原動力!
 それが地区協議会だ。
 わが町の繁栄へ
 皆の幸福と勝利へ
 英知を結集して進め!

–KONSHU NO KOTOBA–
JINSEI WA TATAKAI DA.
MOKUHYO O MEIKAKU NI!
INORI WA GUTAITEKI NI!
SEIGAN NO DAIMOKU DE
KYO MO KACHI HIRAKE!

–WAGA TOMO NI OKURU–
CHIIKI KOFU NO GENDORYOKU!
SORE GA CHIKU KYOGIKAI DA.
WAGA MACHI NO HANEI E
MINA NO KOFUKU TO SHORI E
EICHI O KESSHU SHITE SUSUME!

To my Friends by Daisaku Ikeda

November 24, 2013

–TO MY FRIENDS–
Nichiren Daishonin must be praising the
dynamic efforts of the SGI, which is carrying out
the will and decree of the Buddha.
Let’s expand our solidarity of hope together with
our fellow members throughout the world!

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
仏意仏勅の
 創価の大躍進を
 御本仏も御賞讃!
 世界の同志と共に
 希望の連帯を広げよ!

–WAGA TOMO NI OKURU–
BUTSUI-BOCCHOKU NO
SOKA NO DAI YAKUSHIN O
GOHONBUTSU MO GOSHOSAN!
SEKAI NO DOSHI TO TOMO NI
KIBO NO RENTAI O HIROGEYO!

To my Friends by Daisaku Ikeda

ovember 23, 2013

–TO MY FRIENDS–
To our noble fellow members who will be
challenging the entrance-level study
examination on Nichiren Buddhism–
everything you learn will all become
the foundation for victory in life.
Create a history of advancing your knowledge
and study of Buddhism so that you have no regret.

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
任用試験に挑む
 尊き求道の皆様!
 学んだことは全てが
 人生勝利の土台となる。
 悔いなき研鑽の歴史を!

–WAGA TOMO NI OKURU–
NINYO SHINEN NI IDOMU
TOTOKI KYUDO NO MINASAMA!
MANANDA KOTO WA SUBETE GA
JINSEI SHORI NO DODAI TO NARU.
KUI NAKI KENSAN NO REKISHI O!

To my Friends by Daisaku Ikeda

November 22, 2013

–TO MY FRIENDS–
If you are a youth:
Live with hope!
Prevail over adversity!
Advance boldly!
Spend the springtime of your youth
putting into action the byword,
“Effort and Challenge.”

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
青年ならば
 希望に生きよ!
 苦難に負けるな!
 大胆に進むのだ!
 努力と挑戦の青春たれ。

–WAGA TOMO NI OKURU–
SEINEN NARABA
KIBO NI IKIYO!
KUNAN NI MAKERUNA!
DAITAN NI SUSUMU NO DA!
DORYOKU TO CHOSEN NO SEISHUN TARE.

To my Friends by Daisaku Ikeda

November 21, 2013

–TO MY FRIENDS–
Especially during busy times,
don’t forget to be sensitive to and
considerate of those around you,
and to show you care.
The bond of trust is born of
a few heartfelt words.

Translation of “To My Friends” published in the Seikyo Shimbun, based on President Ikeda’s recent guidance, with universal value and application.

–わが友に贈る–
忙しい時こそ
 周囲へのこまやかな
 気配りを忘れるな!
 真心の一言から
 信頼の絆は生まれる。

–WAGA TOMO NI OKURU–
ISOGASHII TOKI KOSO
SHUI E NO KOMAYAKA NA
KIKUBARI O WASURERUNA!
MAGOKORO NO HITOKOTO KARA
SHINRAI NO KIZUNA WA UMARERU

Post Navigation